Nama Dokter Poliklinik atau Keahlian Hari Praktek Jam Praktek
dr. Arfin Heri Indarto, MM Klinik Umum Setiap Hari 07.00 - 20.00 WIB
dr. Mega Sukma Liliasari Klinik Umum Setiap Hari 07.00 - 20.00 WIB
dr. Wasis Idi Widodo Klinik Umum Setiap Hari 07.00 - 20.00 WIB
dr. Gita Ika Irsatika, MM Klinik Umum Setiap Hari 07.00 s/d 20.00 WIB
Dr. M. Nur Aziz,SpPD Klinik Penyakit Dalam Sabtu 13.00 - Sampai Selesai
Dr. Rossa Martiastini, Sp.THT-KL Klinik THT Jumat 14.00 - 16.00 WIB
Dr. Rossa Martiastini, Sp.THT-KL Klinik THT Kamis 11.00 - 13.00 WIB
dr. Riza Kurniawan, SpA, M.kes Poliklinik Anak Sabtu 10.00 - 14.00 WIB
dr. Riza Kurniawan, SpA, M.kes Poliklinik Anak Rabu 11.00 - 13.00 WIB
dr. Riza Kurniawan, SpA, M.kes Poliklinik Anak Selasa 09.00 - 11.00 WIB
Drg. Rosi Prajuritama Klinik Gigi Senin & Kamis 14.30 – sampai selesai
Dr. Broto Sulistiyo, SpRad Klinik Radiologi Rabu s/d Jum’at 10.00 WIB – selesai
Dr. Harry Sulistiarso, SpS Klinik Syaraf Selasa 16.00 WIB – selesai
Dr. Rossa Martiastini, Sp.THT-KL Klinik THT Senin 10.00 -12.00 WIB
Dr. Susilowati, M.Ked (Ped), SpA Klinik Anak Senin & Kamis 09.00 WIB – selesai
Dr. M. Taufan Sinatra, Sp.OG Klinik Kandungan & Kebidanan Rabu & Jum’at 16.00 WIB – selesai
Dr. Kun Sri Wibowo, Sp.B, FINAC Klinik Bedah Selasa & Kamis 14.00 WIB – selesai
Dr. H. Darmanto, SpPD, M,Kes Klinik Penyakit Dalam Rabu & Kamis 10.00 WIB – selesai
Dr. HM. Nur Aziz,SpPD Klinik Penyakit Dalam Senin 11.00 WIB – 12.00 WIB
Dr. Fathia Khairani Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Yeni Rahmawati Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Dian Restu Amalia Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Edwina Aniditya Widiarti Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Frida Dwi Anggarini Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Deviani Ayu Larasati Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Aprilialita Dini Wulansari Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB
Dr. Alviane Tiara Putri Kinik Umum Setiap Hari 07.00 – 20.00 WIB